Koncert za opću bolnicu Dubrovnik

Unison World organizira različita glazbena i kulturna događanja s posebnim naglaskom na ranjive skupine društva. Uključujemo naše korisnike u nastupe, kao izvođače ili kroz humanitarna događanja u kojima se prikuplja novac za glazbenu rehabilitaciju ili animacijski glazbeni program koji bi odgovarao njihovim potrebama.

#sentimento #festival #dubrovnik #concerts #events #rehabilitation #education #cultural #international #workshops #music #therapy

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts